Pirkimo-pardavimo sąlygos

1. BENDROSIOS SĄLYGOS

1.1. Šia pirkimo–pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą, atlyginti pristatymo išlaidas šiose Pirkimo–pardavimo taisyklėse numatytomis sąlygomis.

1.2. Pirkti Internetinėje parduotuvėje turi teisę prisiregistravę ir neprisiregistravę prie Internetinės parduotuvės sistemos klientai, kurie gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys.

1.3. Prekybos veikla Internetinėje parduotuvėje yra vykdoma iš Lietuvos Respublikos.

1.4. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios pirkimo–pardavimo taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo–pardavimo sutartimi.

1.5. Pirkėjui nesuteikiama teisė pateikti prekių užsakymą Internetinėje parduotuvėje, jeigu Pirkėjas nėra susipažinęs su Pirkimo–pardavimo taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Pirkimo–pardavimo taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis negali užsakyti prekių Internetinėje parduotuvėje. Jeigu Pirkėjas pateikė prekių užsakymą, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Pirkimo–pardavimo taisyklėmis.

1.6. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Pirkimo–pardavimo taisyklėmis.

 

2. PIRKĖJO TEISĖS

2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje šių Pirkimo–pardavimo taisyklių ir Internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

2.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos Internetinėje parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo daikto pristatymo Pirkėjui dienos Civilinio kodekso ir šių Pirkimo–pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.

 

3. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Pirkėjas, pateikęs užsakymą Internetinėje parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Pirkimo–pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas visiškai atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Internetine parduotuve.

3.3. Pirkėjas yra atsakingas už užsakymo formoje pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą, duomenų savalaikį tikslinimą, jiems pasikeitus. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims, jeigu Pirkėjas pateikia registracijos formoje netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis, nedelsiant nepatikslina pasikeitusių asmens duomenų.

3.4. Pirkėjas, pastebėjęs, kad užsakymo formoje klaidingai nurodė prekę ir (ar) pristatymo adresą privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją. Pirkėjas, neinformavęs Pardavėjo apie klaidingą užsakymą, gali prašyti grąžinti arba pakeisti prekes tik Pirkimo–pardavimo taisyklių 13 skyriaus nurodyta tvarka.

3.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant bet ne vėliau kaip per 1 dieną informuoti apie tai Pardavėją.

3.6. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungimui prie Internetinės parduotuvės naudodamas Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

3.7. Pirkėjas, naudodamasis Internetinės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Pirkimo–pardavimo taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Internetinėje parduotuvėje, ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

4. PARDAVĖJO TEISĖS

4.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti Internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia Pirkimo–pardavimo taisyklių 3 skyriuje nurodytus įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Internetine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.

4.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Pirkimo–pardavimo taisyklių 8.1. ir 8.2.punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 1(vieną ) kalendorinę dieną.

 

5. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Pirkimo–pardavimo taisyklėse ir Internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis (registruotis Internetinės parduotuvės sistemoje, sudaryti Internetinėje parduotuvėje prekių krepšelį, pateikti užsakymą, apmokėti užsakymą, išsiųsti užsakymą).

5.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu Pirkimo–pardavimo taisyklių 9 skyriuje nurodytomis sąlygomis.

5.3. Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus per 14 kalendorinių dienų.

 

6. PIRKĖJO REGISTRACIJA IR PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

6.1. Pirkėjas gali pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje užsiregistravęs Internetinės parduotuvės sistemoje internetiniu adresu www.cityjeans.lt, arba neužsiregistravęs Internetinės parduotuvės sistemoje pagal Internetinėje parduotuvėje pateiktas Pirkimo–pardavimo taisykles.

6.2. Pirkimo–pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, pateikęs pirkėjo duomenis (užsakymo informaciją), pasirinkęs apmokėjimo būdą, patvirtina užsakymą paspausdamas aktyvią nuorodą „Apmokėti“, susipažinęs su Pirkimo–pardavimo taisyklėmis ir įsipareigojęs jų laikytis (varnele pažymėjęs „Susipažinau ir sutinku su pirkimo taisyklėmis bei privatumo politika “) apmoka užsakymą ir gauna patvirtinantį pranešimą Internetinės parduotuvės sistemoje ir (ar) elektroninį laišką.

6.3. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma Internetinės parduotuvės duomenų bazėje. Pirkėjas turi galimybę prisijungęs prie Internetinės parduotuvės sistemos matyti pirkimo istoriją.

 

7. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

7.1. Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės nurodomos eurais su PVM. Į prekių kainą pristatymo išlaidos neįeina. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas, pasirinkęs konkretų prekių pristatymo būdą.

7.2. Už prekes atsiskaitoma mokėjimo kortele (Visa arba Mastercard) arba elektronine bankininkyste.

7.3. Pirkėjas įsipareigoja už prekes atsiskaityti nedelsdamas. Tik Pirkėjui apmokėjus už užsakymą bus formuojamas prekių užsakymas. 

7.4. Gavus Pirkėjo užsakymą, bus atliekamas Pirkėjo kortelės autorizavimas tam, kad būtų įsitikinta, jog mokėjimo kortelėje yra pakankamai lėšų atlikti mokėjimo operacijai.

7.5. Paspausdamas mygtuką „Mokėti“ užsakymo tvirtinimo metu Pirkėjas patvirtina, kad mokėjimo kortelė yra jo.

7.6. Mokėjimo kortelės yra patikrinamos ir autorizuojamos mokėjimo kortelę išdavusio subjekto, tačiau, jei jis neautorizuoja mokėjimo, Pardavėjas nėra atsakingas už bet kokį vėlavimą ar nepavykusį pristatymą.

7.7. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas pateiks sąskaitą elektronine forma.

7.8. Pirkėjui apmokant užsakymą Elektroninėje parduotuvėje Latvijoje ar Estijoje ir vėliau grąžinus prekes, gali būti taikomi banko nustatyti papildomi mokesčiai už bankinį pavedimą. Šias su bankiniu pavedimu, atliekamu Latvijoje ar Estijoje, susijusias papildomas išlaidas apmoka Pirkėjas.

7.9. Pardavėjas turi teisę keisti Internetinėje parduotuvėje nurodytą prekės kainą po užsakymo pateikimo, jeigu tai yra susiję su prekės savikainos padidėjimu, techninėmis informacinės sistemos klaidomis Internetinėje parduotuvėje arba su prekės pardavimu Pirkėjui susijusiomis išlaidomis. Pasikeitus prekės kainai, Pardavėjas neprivalo informuoti Pirkėjo, tačiau apmokėto užsakymo kainos koreguoti negali.

 

8. TIESIOGINĖ RINKODARA, REKLAMINIŲ AKCIJŲ (TIESIOGINĖS RINKODAROS ŽAIDIMŲ, LOTERIJŲ KONKURSŲ) VYKDYMAS

8.1. Pirkėjas patvirtindamas užsakymą sutinka, jog susipažino su Pirkimo–pardavimo taisyklėmis ir (ne)leidžia naudoti savo asmens duomenis (el. pašto adresą) Pardavėjo tiesioginės rinkodaros tikslais.

8.2. Pirkėjas turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir bet kada atsisakyti Pardavėjo siunčiamų naujienlaiškių nenurodydamas nesutikimo priežasties.

8.3. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti Internetinėje parduotuvėje skelbiamas įvairias akcijas.

8.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas arba jas panaikinti.

8.5. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t. y. nuo jų atlikimo momento.

8.6. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

8.7. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo Internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.

8.8. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų ar nustatymų.

 

9. PREKIŲ PRISTATYMAS

9.1. Jeigu Pirkėjas pasirenka prekes atsiimti jo pasirinktame atsiėmimo punkte, Pirkėjas yra informuojamas elektroniniu paštu ir (ar) trumpąja SMS žinute. Pirkėjas prekes privalo atsiimti per 7 (septynias) dienas nuo informavimo momento. Suėjus terminui, Pardavėjas gali savo iniciatyva nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį ir Pirkėjo neatsiimtas prekes parduoti kitiems pirkėjams. Pirkėjui pinigai už sumokėtas prekes grąžinami Pirkimo–pardavimo taisyklių 7 skyriuje numatyta tvarka.

9.2. Prekės įteikiamos užsakymo formoje nurodytam asmeniui. Tuo atveju, kai nurodytas asmuo prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų.

9.3. Tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą bei prekių pristatymo terminus.

9.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo ar Gavėjo kaltės arba dėl force majeure aplinkybių.

9.5. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai arba pateikti užsakymo formoje nurodo asmens, priimsiančio prekes, duomenis. Tuo atveju, kai jis ar jo įgaliotas asmuo asmeniškai prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų. Pirkėjas ar Gavėjas, nepriėmęs prekių, už kurias buvo apmokėta išankstiniu apmokėjimu, už pakartotinius susitarimus pristatyti bus papildomai apmokestinamas siuntimas. Pardavėjas pasilieka teisę išformuoti užsakymą, jeigu prekės nepriimamos ilgiau nei 7 (septynias) kalendorines dienas dėl Pirkėjo ar Gavėjo kaltės.

9.6. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas pagal pateiktą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasas, asmens tapatybės kortelė, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas) patikrina Pirkėjo ar Gavėjo asmens tapatybę. Apie prekes priimančio asmens (ne)atitikimą Pirkėjo ar Gavėjo asmens tapatybei Pardavėjas arba jo atstovas pažymi prekių priėmimą–perdavimą žyminčiame dokumente ir perduoda arba atsisako perduoti prekes.

9.7. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų, bet ne vėliau nei per 30 dienų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba Pirkėjo ir Pardavėjo aptarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytų aplinkybių, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.

9.8. Tais atvejais, kai Pardavėjas gali nustatytu terminu išsiųsti tik dalį, o ne visas Pirkėjo užsakytas prekes, Pardavėjas gali turimas prekes išsiųsti nustatytu terminu, o likusias prekes išsiųsti vėlesne siunta. Vėlesnės siuntos pristatymo išlaidas apmoka Pardavėjas.

9.9. Prekių pristatymo (transportavimo) paslaugos mokestis yra nustatomas pagal prekių pristatymą (transportavimą) vykdančios įmonės įkainius. Kai prekės pristatomos už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų, prekių pristatymo (transportavimo) paslaugos mokestis nustatomas atskiru rašytiniu susitarimu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo. Pardavėjas turi teisę taikyti specialias prekių pristatymo (transportavimo) paslaugos mokesčio nuolaidas Pirkėjams, atitinkantiems Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje nustatytas sąlygas.

 

10. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS DĖL NETINKAMOS KOKYBĖS

10.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Mažmeninės prekybos taisyklių aktualia redakcija.

10.2. Pirkėjui siunčiant prekes Pirkimo–pardavimo taisyklių 11.1 punkte nurodytu atveju, būtina laikytis šių sąlygų:

10.2.1. privaloma, kad grąžinama prekė būtų originalioje tvarkingoje pakuotėje;

10.2.2. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

10.2.3. grąžinama prekė turi būti švari, nesugadinta ir iš esmės nepasikeitusios išvaizdos;

10.2.4. prekė nebuvo dėvėta ir yra išsaugotos jos vartojamosios savybės;

10.2.5. pateikiamas rašytinis prašymas nurodant vieną pasirinktą pageidavimą iš galimų: nemokamai pašalinti prekės trūkumus, nemokamai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, atitinkamai prekės trūkumams sumažinti prekės kainą, vienašališkai nutraukti sutartį ir sugrąžinti už prekę sumokėtą kainą.

10.3. Prekių siuntimo / pristatymo išlaidas, Pirkėjui siunčiant prekes Pardavėjui grąžinti ar pakeisti dėl prekės trūkumų ar trūkumams šalinti, ar patikrinti, apmoka Pardavėjas tuo atveju, jeigu grąžinimui ar pakeitimui siųstose prekėse nustatyta trūkumų. Prekėse nenustačius trūkumų, siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Prekių keitimo į kitą dydį, spalvą arba modelį atveju pakartotinis pristatymas yra nemokamas. Dėl pakartotinio prekių pristatymo ar atsiėmimo Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria elektroniniu paštu arba telefonu.

10.4. Pirkėjas, norėdamas grąžinamas prekes pakeisti kitomis prekėmis Pirkimo–pardavimo taisyklių 12.2 punkte , turi pateikti aiškų savo sprendimą elektroninio pašto adresu info@cityjeans.lt. Elektroninio laiško „Subject“ eilutėje Pirkėjas turi nurodyti prekių užsakymo numerį ir prierašą „Prekės keitimas“. Keičiant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinantį dokumentą.  Laiške pirkėjas turi nurodyti norimas prekes bei priežastis, dėl kurių šios prekės yra grąžinamos ir keičiamos. Jeigu pakeistos prekės vertė yra didesnė nei grąžintos prekės vertė, Pirkėjas sumoka kainos skirtumą vienu iš Pirkimo–pardavimo taisyklių 7 skyriuje nurodytų būdų. Jeigu pakeistos prekės vertė yra mažesnė nei grąžintos prekės vertė, Pardavėjas grąžina Pirkėjui kainų skirtumą.

 

11. PREKIŲ GRĄŽINIMAS DĖL SUTARTIES ATSISAKYMO

11.1. Pirkėjas – fizinis asmuo turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Civilinio kodekso 6.22811straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti sudarytos sutarties, išskyrus Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Pirkėjui – juridiniam asmeniui Pardavėjas tokios teisės nesuteikia.

11.2. Pirkėjas, Pirkimo–pardavimo taisyklių 11.1. punkte nurodytu atveju, norėdamas atsisakyti sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties, turi pateikti aiškų savo sprendimą elektroninio pašto adresu info@cityjeans.lt .  Elektroninio laiško „Subject“ eilutėje Pirkėjas turi nurodyti prekių užsakymo numerį ir prierašą „Nutraukiama pirkimo–pardavimo sutartis“. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinantį dokumentą.

11.3. Pirkėjui grąžinant prekes po pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo, būtina laikytis šių sąlygų:

11.3.1. Grąžinama prekė nebuvo naudojama;

11.3.2. Grąžinama prekė nebuvo sugadinta;

11.3.3. Grąžinama prekė yra originalioje ir nepažeistoje pakuotėje;

11.3.4. Nuo grąžinamos prekės nebuvo nuimtos originalios etiketės;

11.3.5. Grąžinama prekė yra tos pačios komplektacijos, kokios buvo pirkėjo gauta;

11.3.6. Grąžinama prekė turi būti nepraradusi savo prekinės išvaizdos dėl Pirkėjo kaltės (išskyrus išvaizdos pakitimus, kurie yra neišvengiami norint apžiūrėti prekę). Pardavėjas elektroniniu paštu per 15 dienų informuoja Pirkėją apie tai, ar jo grąžinta prekė atitiko aukščiau išvardytas sąlygas.

11.4. Pardavėjas, gavęs Pirkimo–pardavimo taisyklių 13.2 punkte nurodytą Pirkėjo pareiškimą, privalo nedelsdamas patvirtinti patvariojoje laikmenoje Pirkėjui, kad gavo jo pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą. Pareiga įrodyti, kad laikėsi reikalavimų dėl sutarties atsisakymo, tenka Pirkėjui.

11.5. Pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po keturiolikos dienų, kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba: jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę; jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį.

11.6. Pirkėjui įgyvendinus Pirkimo–pardavimo taisyklių 13.1 punkte nurodytą teisę atsisakyti sutarties, pasibaigia šalių pareigos vykdyti nuotolinę sutartį ar ne prekybos patalpose sudarytą sutartį arba sudaryti nuotolinę sutartį ar sutartį ne prekybos patalpose, jeigu Pirkėjas buvo pateikęs pasiūlymą ją sudaryti.

11.7. Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą, turi grąžinti Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas, išskyrus Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties, Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas turi naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu Pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų.

11.8. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.

11.9. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau. Apie tai, kad Pardavėjas gavo grąžinamas prekes, Pirkėjas yra informuojamas Internetinės parduotuvės sistemoje ir (arba) elektroniniu laišku ar trumpąja SMS žinute.

11.10. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes Pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui, Pardavėjo adresu, iš kurio prekės buvo pristatytos. Į siuntinį su grąžinama preke Pirkėjas privalo įdėti laišką su asmeniniais rekvizitais, sąskaitos numeriu ir užsakymo numeriu. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti sutarties, Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos.

 

12. ATSAKOMYBĖ

12.1. Pardavėjas nėra atsakingas už Internetinėje parduotuvėje esančių nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, už juose esančią informaciją ar vykdomą veiklą. Pardavėjas aukščiau nurodytų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms bei asmenims neatstovauja.

12.2. Pirkimo–pardavimo sutarties neįvykdymo ar netinkamo sutarties vykdymo atveju kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius, t. y. jos patirtas išlaidas dėl kaltosios šalies veiksmų.

 

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimai, susirašinėjimas, vyksta rašytine forma. Pranešimai išsiųsti elektroniniu paštu taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams. Pranešimas elektroniniu paštu laikomas gautu, kai nuo jo išsiuntimo momento praėjo 48 valandos.

13.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti Pirkimo–pardavimo taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Internetinės parduotuvės sistemoje prisiregistravęs Pirkėjas informuojamas prisijungimo metu. Pirkėjas, perkantis prekes Internetinėje parduotuvėje, sutinka su pakeistomis, pataisytomis ar papildytomis Pirkimo padavimo taisyklėmis. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas pateikiant užsakymą Pardavėjui. Galimybė įsigyti prekes Internetinėje parduotuvėje sudaroma tik Pirkėjams, kurie sutinka su galiojančiomis Pirkimo–pardavimo taisyklėmis. Pakeitimai negalioja jau priimtiems ir vykdomiems užsakymams.

13.3. Ginčai, susiję su prekių pirkimu–pardavimu Internetinėje parduotuvėje, sprendžiami derybų keliu.